Kutatási adatkezelési terv

A jövőbeli megosztás és újrafelhasználás lehetőségeinek optimalizálása érdekében Kutatási Adatkezelési Tervet (továbbiakban: KAT) kell készítenünk, melynek segítségével megvizsgálhatók az esetlegesen felmerülő problémák vagy feladatok, és előre meghatározhatók a problémák megoldásának javasolt módszerei is. A KAT-ot úgy kell tekinteni, mint egy "élő" dokumentumot, amely felvázolja, hogy a kutatási projekt során és a projekt után hogyan kezeljük a gyűjtött vagy generált kutatási adatokat. A tervnek reálisnak kell lennie, és a kutatók és projektben szereplő partnereik rendelkezésére álló források köré kell épülnie.

A Kutatási Adatkezelési Tervnek tartalmaznia kell:

 • Adatkészlet leírása: Milyen adatokat fog összegyűjteni vagy létrehozni a projekt, és később ezek ki számára lehetnek hasznosak?
  • a tudományos publikációk eredményeinek validálásához szükséges adatok és metaadatok;
  • egyéb hitelesített és/vagy nyers adatok és metaadatok, amelyek a validálási vagy újrafelhasználási folyamatokhoz szükségesek lehetnek.
 • Szabványok és metaadatok: A metaadatok olyan kérdéseket válaszolnak meg, amelyek lehetővé teszik az adatok megtalálásának és megértésének lehetőségét, ideális esetben az adott tudományterület sajátos normái szerint. A metaadatok, a dokumentáció és a szabványok segítenek az adatok megtalálásában, elérésében, átjárhatóságának és újrafelhasználásának biztosításában.
  • Milyen, az adott tudományterületen alkalmazott normákat használ a kutató a projektben?
  • Milyen adatokat használ?
  • Ki hozta létre és miért?
  • Milyen formában áll rendelkezésre?.
 • Adatmegosztás: Alapértelmezés szerint az eredményül kapott adatok közül sokat Open Access adatként, azaz nyílt hozzáférésű adatként kell archiválni. Ezért ha az adatokat nem osztják meg, annak jogosságát is meg kell indokolni az adatkezelési tervben. Nem elvárt, hogy olyan adatokat osszon meg a kutató mely veszélybe sodorja az adatok védelmét vagy sérti a finanszírozói megállapodást. Az adatmegosztást felelősen kell elvégezni. A Kutatási Adatekezelési Tervnek ezért olyan etikai vagy jogi kérdéseket kell leírni, amelyek hatással lehetnek az adatok megosztására.
 • Archiválás és megőrzés: A finanszírozó szervezetek célja, hogy a kutatási eredmények pozitív hatást gyakoroljanak a jövőbeni kutatásokra, fejlesztésekre és a társadalmi változásokra. : A finanszírozók ugyanakkor azt is felismerték, hogy ezek a pozitív hatások több időt vehetnek igénybe, ezért elvárják, hogy az adatok a projekt élettartama után is megfelelő ideig rendelkezésre álljanak. Nem elég, hogy az adatok tárolva vannak egy bizonyos adatrepozitóriumban, de biztosítani kell azok hozzáférhetőségét és felhasználhatóságát is. Ezért ennek tekintetében a kutatóknak fontolóra kell venniük azoknak a szoftvereknek vagy forráskódjaiknak megőrzését is, amelyek az adatelemzés elvégzésére vagy az adatok megjelenítésére szolgálnak. Továbbá, az adatok közzétételére és egyértelművé tételére minden olyan védett vagy nyílt forráskódú eszközt is archiválni kell, amelyek szükségesek a megőrzött adatok hitelesítéséhez és használatához.

A Kutatási Adatkezelési Terv nem egy rögzített dokumentum, a kutatási projekt életciklusa alatt folyamatosan változtatható. Első változata általában a projekt első hat hónapjában alakul ki, de ilyenkor még nem kell minden kérdésre részletes választ adni. A tervet frissíteni kell a projekt során, amikor jelentős változások merülnek fel, például új adatok keletkeznek vagy a konzorciumi irányelvek vagy konzorciumi összetétel megváltozik. A tervet frissíteni kell a projekt időszakos értékelésével együtt, valamint a végső felülvizsgálat idejében is.

 

MILYEN GYAKORLATI LÉPÉSEKET KELL TENNI A KUTATÓNAK?

 1.  Adatkezelési terv létrehozása. Az https://www.openaire.eu/opendatapilot-dmp oldalon segítséget találhatunk az adatmenedzsment tervezéséhez. 
 2. Adatrepozitórium kiválasztása, amely hosszú távon megőrzi adatait, metaadatait és az adatok elemzéséhez használt szoftvereit, eszközeit. Javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a választott repozitórium üzemeltetővel, mielőtt elkészíti adatkezelési tervének első változatát. A repozitóriumok útmutatást adhatnak a fenntartható adatformátumokról és metaadat-szabványokról, valamint támogatják az érzékeny adatok kezelését és engedélyezését. A repozitórium kiválasztásának szempontjait itt ismertetjük.
 3. Nem kell mindent adatot megtartania. Válassza ki, hogy milyen adatokat kell megőriznie ahhoz, hogy adatait minél szélesebb körben megtalálhassák mások is, de ne felejtse el azokat az adatokat sem, amelyek hosszabb távon képviselhetnek értéket akár Önnek, akár másoknak a későbbi munkájukhoz.

Az alábbi linkek segítséget nyújtanak a kutatási adatok életciklusaiban szereplő adatok kezeléséhez, tárolásához és menedzseléséhez. A források angol nyelvűek.

Az Európai Bizottság útmutatója a tudományos publikációkhoz és a kutatási adatokhoz való nyílt hozzáférésről a Horizont 2020-ban. (frissítve augusztus 25, 2016) 

A Horizon 2020 keretprogram finanszírozásában álló projektekhez tartozó szabályok és irányelvek  a nyílt hozzáférésű tudományos kutatási publikációkhoz és kutatási adatokhoz.

Forrás: Nyílt hozzáférés a tudományos publikációkhoz és kutatási adatokhoz a terjesztés és hasznosítás tágabb összefüggésben 
Horizon2020

Az Európai Bizottság Irányelvei a Horizont 2020-ban az adatkezelés terén (frissítve július 26, 2016).

Ez a dokumentum segíti a Horizon2020 kedvezményezettek számára a kutatási adatok fellelhetőségét, hozzáférhetőségét, átjárhatóságát és újrafelhasználhatóságát (ez a nemzetközi gyakorlatban a FAIR elv F=Findable A=Accessible I=Interoperable R=Reusable).

A jó kutatási adatmenedzsment önmagában nem cél, hanem egy olyan eszköz, ami a tudás felfedezéséhez és innovációjához, valamint a későbbi adatokhoz, tudásintegrációhoz és újrafelhasználáshoz vezet.

Az Európai Bizottság napirendje a Nyílt Tudományok területén

A nyílt tudomány célja a tudomány IKT-eszközökön (IKT= Infokommunikációs technológiák), hálózatokon és médián keresztül történő átalakítása, hogy a kutatás nyitottabbá, globálisabbá, együttműködővé, kreatívabbá és társadalom közelibbé váljon.

Adat menedzsment és megosztás 

Az Egyesült Királyság Adatkezelési útmutatója, amely számos témakörre kiterjed, beleértve az adatformátumokat, a dokumentációt, az etikát, a szerzői jogot és az adatmegosztást.

DMPonline tool

A DMPonline tool egy olyan eszköz, amely segítséget nyújt a kutatóknak egy hatékony adatkezelési terv (DMP) elkészítéséhez, egy projekt teljes életciklusára koncentrál, az ajánlattételi szakasztól a befejezésig.

Kutatási Adatkezelés (MANTRA) 

Az angliai MANTRA egy online kutatási adatmenedzsment képzés, amelyet kutatók számára terveztek a digitális adatok kezelésének elsajátítására. A kurzus többek közt az SPSS, R, NVivo adatelemző szoftverek, az ArcGIS térinformatikai alkalmazás képzését is magába foglalja.

Útmutató hogyan írjunk Kutatási Adatkezelési Tervet

Ez az útmutató felvázolja az adatkezelés és a megosztási terv kidolgozásának folyamatát. Az adatok hatékony létrehozásának, kezelésének és megosztásának tervezése lehetővé teszi, hogy a kutatási adatokból a lehető legtöbbet hozza ki a kutató. Az útmutató felvázolja az Egyesült Királyság támogatói elvárásait az adatkezelésre és a megosztási tervekre vonatkozóan, és gyakorlati útmutatást nyújt ahhoz, miként lehet ezeket hatékonyan alkalmazni.

Útmutató hogyan válasszuk ki a megtartandó adatokat

Az útmutató célja, hogy 5 lépésben segítse a kutatókat, milyen adatokat érdemes megtartani és hosszabb távra megőrizni.

Útmutató hogyan válasszunk licenszet a kutatási adatainkhoz

Ez az útmutató segít abban, hogy eldöntsük, hogyan alkalmazzuk a licenszet a kutatási adatokra, és melyik licensz lenne a legmegfelelőbb. Válaszokat ad arra, hogy miért fontosak az engedélyezési adatok, mi lehet a licenszek hatása a jövőbeli kutatásokra és hogyan kerüljük el a potenciális buktatókat. Habár ez az útmutató is az Egyesült Királyságra összpontosít, bizonyos vonatkozások nemzetközileg alkalmazhatóak, azonban jogi tanácsot nem nyújt.

Video: mit, miért és hogyan adatkezelési menedzsment

A holland RDNL kutatási adatkezelési videója része egy olyan online kurzusnak, melynek segítségével a kutató elkészítheti saját adatkezelési tervét.

Szoftver: Fenntarthatósági Intézet Szoftver Menedzselés

Tanácsadás és útmutatás hogyan írjunk Szoftver Menedzsment Tervet. Az útmutató kitér a szellemi tulajdonra, a szerzői jogokra, az engedélyezésre és a szabadalmakra. Ezen információk nem jogi tanácsok csakis tájékoztató jellegűek.